Login SePKM 2022 Online : Cara Semak Profil Kerjaya Murid Lepasan SPM

Login SePKM 2022 Online . Dengan kewujudan portal SEPKM ini, segala data mengenai murid di Malaysia dapat dikumpul dan diakses oleh kesemua pihak yang memerlukannya bagi membuat penilaian terhadap mereka.

SePKM juga merupakan akronim atau singkatan bagai Sistem e-Profil kerjaya Murid yang berperanan untuk memantau perkembangan pelajar lepasan SPM secara dalam talian.

Sistem ini awalnya bermula daripada sistem e Perkhidmatan Kaunseling Murid yang merupakan inisiatif daripada pihak sekolah, sebelum ianya diperluaskan kepada lebih ramai pihak agar mendapat manfaatnya.

Kategori Pengguna SePKM

Secara umumnya terdapat tiga kategori pengguna bagi portal ini, seperti yang berikut :

  1. KPM / JPN / PPD
  2. Guru Kaunseling
  3. Murid
Login SePKM 2022 Online

Cara Login SePKM 2022 Online

Login SePKM 2022 Online . Sekiranya anda merupakan salah satu pihak daripada kategori yang dinyatakan di atas, maka anda boleh terus log masuk ke akaun anda dengan cara yang berikut :

  1. Layari portal = https://epkm.moe.gov.my/index.php
  2. Bagi murid atau pelajar, klik pada pilihan “Pelajar” dan masukkan No. Kad Pengenalan

Objektif Dan Tujuan

Terdapat beberapa objektif mengapa pihak KPM mewujudkan portal e-Profil pelajar ini antaranya :

  • Memudahkan guru pembimbing atau kaunselor mengakses maklumat pelajar, seterusnya menjimatkan masa mereka mereka membuat penilaian
  • Menyimpan rekod perundingan secara dalam talian, seterusnya memudahkan ianya diakses
  • Rekod yang disimpan dapat digunakan untuk tindakan susulan yang lebih sistematik dan berkesan
  • Memudahkan proses menganalisis data dengan cepat dan tepat
  • Merancang operasi berdasarkan data dalam sistem

Soalan Lazim

Leave a Comment